502 – 345 – 761 (Piaseczno)  |  518 – 806 – 105 (Konstancin) | Poniedziałek - Piątek od 10 do 18

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny – pojęcie normatywne zdefiniowane w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny będzie mógł być uznany za równoważny podpisowi własnoręcznemu jeśli spełnia warunki umożliwiające uznanie go za podpis elektroniczny bezpieczny.

Upraszczając – podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu elektronicznego i tożsamości jego autora. Podpis elektroniczny musi spełnić te same warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem.

Od 21 lipca 2008 r. wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Od 1 maja 2008 r. wszystkie urzędy administracji publicznej zostały zobowiązane do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Do korzystania z podpisu elektronicznego konieczne jest posiadanie zestawu, który składa się z certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych oraz oprogramowania. Firma LSG IT SOLUTIONS pomaga wdrożyć podpis elektroniczny w Państwa firmie, przeszkoli Państwa pracowników w zakresie podpisów elektronicznych, obiegu dokumentów, dostarczy odpowiednie oprogramowanie i certyfikat dla Państwa firmy. Nasi pracownicy pomogą Państwu skonfigurować oprogramowanie do współpracy z podpisem elektronicznym (np. Płatnik).