502 – 345 – 761 (Piaseczno)  |  518 – 806 – 105 (Konstancin) | Poniedziałek - Piątek od 10 do 18

Monitoring CCTV

Zabezpieczenie fizycznego dostępu do sprzętu zawierającego cenne dane jest równie ważne jak zabezpieczenie samych danych. Nieupoważniony dostęp do serwerów, urządzeń sieciowych czy miejsca backup’u danych może nieść ze sobą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale także prawne. Podstawowymi sposobami kontroli i nadzoru są telewizja przemysłowa (monitoring) oraz systemy zabezpieczeń dostępowych i antywłamaniowych. W połączeniu gwarantują doskonałe zabezpieczenie obiektu i szybkie poinformowanie odpowiednich służb o ewentualnym nieupoważnionym dostępie.

Telewizja przemysłowa (CCTV) to system, w którym obraz (czasami również dźwięk) przekazywany jest z kamer zamontowanych w określonych pomieszczeniach, w zamkniętym systemie odbiorczym. Ma zastosowanie w zwiększaniu bezpieczeństwa konkretnych pomieszczeń lub przestrzeni. Podgląd zwykle udostępnia się tylko wykwalifikowanej ochronie w celu wychwytywania potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Niektórym z tych zdarzeń nie da się zapobiec, lecz systemy telewizji dozorowej pozwalają ograniczyć straty dzięki skróceniu czasu reakcji i prostszej identyfikacji. W miejscach zabezpieczonych kamerami zarówno kierownictwo jak i pracownicy mają:

  • większe poczucie bezpieczeństwa,
  • dodatkowo można dzięki nim nadzorować procesy produkcyjne,
  • zachowania pracowników.

W razie wykrycia przestępstwa obraz wideo zarejestrowany przez CCTV – może być użyty jako dowód w sądzie. W dzisiejszych czasach odchodzi się od przechowywania obrazu na nośnikach VHS i dąży się do cyfryzacji zapisu, dlatego też kamery podłącza się do specjalnych rejestratorów cyfrowych lub specjalnych serwerów danych, daje to możliwość przeglądania zapisu wideo bez zatrzymywania nagrywania. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty, atesty i homologacje.