502 – 345 – 761 |  518 – 806 – 105 | Poniedziałek - Piątek od 10 do 18

Doradztwo

DoradztwoDoradztwo IT (doradztwo informatyczne) to wsparcie profesjonalistów w rozwoju lub w rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa. Dzięki znajomości szerokiej gamy zagadnień z dziedziny informatyki jesteśmy w stanie pomóc w doborze sprzętu i odpowiednich rozwiązań. Pomagamy naszym klientom wyprzedzić konkurencję dzięki projektowaniu, zastosowaniu i wdrażaniu nowoczesnych i kompleksowych systemów informatycznych.

Oferujemy również szkolenia z zakresu obsługi wdrażanych przez nas systemów, aplikacji i rozwiązań dla pracowników oraz współpracowników firmy.

Staramy się poprzez fachowe konsultacje i analizy stworzyć elastyczną strategię biznesową z zastosowaniem odpowiednich systemów i procesów informatycznych. Warto zdać sobie sprawę, że dzięki starannie zaprojektowanych i wdrożonych rozwiązań IT można zredukować wiele kosztów, usprawnić działanie firmy i zmaksymalizować dochód.

Usługi naszej firmy mogą opierać się nie tylko na konsultacji, ale także na zaplanowaniu i realizacji inwestycji. W przypadku braku wykwalifikowanej kadry możemy przejąć odpowiedzialność za wydzielone obszary działalności, dzięki usłudze outsourcingu.