Często dane przechowywane przez przedsiębiorstwo są jej najcenniejszym kapitałem. Nieautoryzowany dostęp albo utrata tych danych może nieść za sobą konsekwencje nie tylko dla całej firmy, ale także dla jej współpracowników i kontrahentów. Poprawna polityka bezpieczeństwa opiera się nie tylko na wdrażaniu technologii oraz algorytmów zapobiegającym nieautoryzowanemu dostępowi lub utracie danych, ale także poprawną politykę zarządzania informacjami.

 Backup (archiwizacja danych):
Ze względu na rozwój coraz to nowszych technologii, coraz więcej danych przetwarzanych jest komputerowo. Dane te jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą zostać utracone w sposób nieodwracalny z różnych względów:
– czynnik ludzki (przypadkowe lub celowe usunięcie danych)
– błąd w funkcjonowaniu oprogramowania lub systemu operacyjnego
– fizyczne utrata danych (np. mechaniczne uszkodzenie dysku,
kradzież komputera, pożar)

Biorąc pod uwagę losowość wyżej wymienionych przyczyn warto jest zainwestować w archiwizację danych, aby uniknąć stresu i dużych kosztów na specjalistyczne odtwarzanie danych.

Proponowane przez nas w tym zakresie rozwiązania to:
– oprogramowanie do archiwizacji danych
– NAS (Network-attached storage)
– nadmiarowe macierze niezależnych dysków (Raid)

Ochrona antywirusowa:
Wraz z rozwojem i zwiększeniem dostępu do Internetu rośnie liczba wirusów i robaków rozprzestrzeniających się dzięki temu medium. W przypadku nierozważnego korzystania z Internetu i braku odpowiedniej ochrony komputery podłączone do sieci mogą być istotnie zagrożone.

Z naszej strony możemy państwu zaproponować wdrożenie ochrony antywirusowej:
– stacji roboczych oraz serwerów
– bramy internetowej
– konkretnych segmentów sieci

Audyt IT:
Nie są Państwo pewni bezpieczeństwa informacji lub sieci? Proponujemy kompleksowy audyt IT. Celem tego procesu jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń, wykrycie luk i uchybień w zabezpieczeniach i przedstawienie ogólnej oceny bezpieczeństwa IT w firmie. Oprócz tego dodatkowo w ramach usługi stwarzamy listę zaleceń i zmian w procedurach, które wyeliminują niedociągnięcia.

Monitoring:
Więcej i szerzej na ten temat w dziale – monitoring